Stali jsme se vítězem kategorie Společensky odpovědný Zemědělec roku 2020

11.04.2021 17:14
Článek pro PROFI PRESS: VÍCE NA https://www.zemedelecroku.cz/galerie/
Náš podnik vznikl v roce 1992 z prakticky nulového počátečního kapitálu jako rodinná farma,
na jejím chodu se podílím já spolu s manželkou. V současné době máme k dispozici 214 ha
zemědělské půdy v Novém Městě pod Smrkem, Ludvíkově a Hajništi. Všechny pozemky se
nachází v ANC oblastech. Hospodaříme v režimu ekologického zemědělství. Rodina žije v
zemědělském dvoře, jehož je farma součástí.
Hlavním směrem našeho hospodaření je živočišná výroba. V rekonstruovaném objektu jsme
původně chovali dojné stádo. V roce 2018 nás zasáhlo sucho, vývoj tržní ceny mléka nebyl
příznivý a také další faktory ovlivnili naše rozhodnutí zkončit s dojením a přeorientovat se na
chov krav bez tržní produkce mléka s kterým máme také zkušenosti. Právě v Hajništi máme
chov krav bez tržní produkce mléka plemene Charolais, plemenného býka masného plemene
pro odchov kvalitních telat a mladého skotu na maso. Rostlinná výroba slouží k výrobě krmiv.
Odbyt máme zajištěný prostřednictvím dlouhodobých obchodních vztahů. Mléko v kvalitě
bio bylo dodáváno do Mlékárny Poděbrady, kvalitní hovězí maso do místních jatek (Prošek,
Frýdlant), nyní spolupracujeme i s ostatními aktéry na trhu.
Farma je stabilizovaná a od roku 2005 se rozvíjí i díky projektům, předkládaným do PRV, jak
přímo, tak prostřednictvím místní akční skupiny (MAS Frýdlantsko, z. s.), jejímž je naše farma
aktivním členem. Projekty byly zaměřeny na zlepšení welfare chovaného skotu a zlepšování
odpadového hospodářství.
 
V čem tkví společenská zodpovědnost vašeho hospodaření?
Hospodaříme v území, které je charakterizováno jako sociálně vyloučená lokalita. Je zde
vysoká nezaměstnanost a proto zaměstnáváme osoby doporučené Úřadem práce s cílem
pomoci jim obnovit a upevnit pracovní návyky. Sociální znevýhodnění dané exekucemi a
jinými zátěžemi není překážkou. Základním předpokladem pro vznik pracovního poměru je
zájem o práci. Přispíváme tak k udržení pracovních míst na venkově. Dále přijímáme
absolventy místní Střední školy hospodářské a lesnické a umožňujeme jim získat nezbytnou
odbornou praxi.
Nové Město pod Smrkem leží v podhůří Jizerských hor, část katastru obce spadá do
velkoplošné chráněné oblasti a pramenná oblast je chráněna jako území CHOPAV. Zároveň je
území zatíženo dopady povrchové těžby hnědého uhlí v dolu Turow, který mění v celém
Frýdlantsku klimatické poměry, zvyšuje teplotu a snižuje výskyt srážek. Pro celé území
Frýdlantska je nutné hledat řešení, k němuž mohou přispívat i maximální úspory a zadržování
vody v krajině. Ekologické a šetrné zemědělské hospodaření je zde jednou z naléhavých
výzev. Svým provozem a důrazem na šetrnou péči o krajinu se snažíme přispět k řešení
tohoto problému.
 
Přes pozemky naší farmy vede historická poutní cesta. V Novém Městě pod Smrkem působí
okrašlovací spolek, jehož cílem je obnova této cesty a opravy drobných sakrálních památek.
Tento záměr podporujeme, umožňujeme realizaci těchto projektů na našich pozemcích a
poskytujeme potřebnou techniku např. pro zemní práce. Přispěli jsme finanční částkou na
opravu kostela v Ludvíkově, nejstaršího kostela na Frýdlantsku a významné památky zdejšího
kulturního dědictví.
V rámci Libereckého kraje jsem aktivními členy Regionální agrární rady, v národním měřítku
členem Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Jsme také aktivním členem
místní akční skupiny, která podporuje udržitelný rozvoj venkova, a zaměřujeme se v ní
zejména na sdílení zkušeností a komunikaci členů. Manželka Romana Zemanová je
předsedkyní MAS Frýdlantsko a zastupuje MAS z Libereckého kraje v Národní síti MAS ČR. Je
také členem Antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství a Monitorovacího výboru
PRV. Zasadila se o členství MAS Frýdlantsko ve Sdružení místních samospráv ČR, jehož cílem
je rozvoj venkova.
Aktivně spolupracujeme se Střední školou hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantě.
Poskytujeme prostor a odborné vedení pro stáže a odbornou praxi studentů a učňů,
podílíme se také na profesních a kulturních akcích školy. Podílíme se na opravách a údržbě
místních komunikací, poskytujeme obci pozemky na obecní cesty. Dlouhodobě podporujeme
místní spolek dobrovolných hasičů a mysliveckou jednotu a další aktivity v obci. Naši farmu
pravidelně navštěvují exkurze jak dětí z místních základních škol, tak např. z České
zemědělské univerzity. Naposledy jsme tu ve spolupráci s Českomoravským svazem
zemědělských podnikatelů pořádali workshop s exkurzí pro 60 studentů oboru farmář/ka.
V rámci generační obměny jsme jim nabídli, že jsme ochotni jim nabídnout zázemí i naše
vědomosti z oblasti dojeného skotu, pokud by se našel někdo, kdo by chtěl začít podnikat.
 
Jaký by byl vzkaz a jaké náměty byste adresovali našim a také evropským tvůrcům
zemědělské politiky?
…………………………………………..
Ze začátku bych poznamenal, že všechno už bylo řečeno i vymyšleno, a pokud má někdo
zemědělství přinést něco nového, ukázat nový pohled na věc a zároveň představu přenést do
funkčního celku, je třeba, aby tuto možnost měla mladá generace. Z mého pohledu je
aktuálně stěžejním tématem generační obměna, ale ne vždy si to tvůrci a bohužel i často
účastníci diskuzí uvědomují. Při generační obměně se potkává podnikání s emocemi a city,
což není vždy jednoduché vybalancovat a k tomu Vám ještě přichází mnoho pravidel (de
minimis, včasné nahlášení změn, propojenost subjektu, atd…), které je nutné dodržet. Proto
bych doporučil myslet i na to, že i zemědělec je jen člověk a v obrovském množství pravidel
se může ztratit.
Každá generace má své výzvy, nynější trápí zejména přístup k půdě, což je z pohledu
zemědělce základ. Vidíme, že umění není vyrobit, ale prodat. Jsme v době, kdy máme
neuvěřitelně mnoho příležitostí a technologií, které starší generace často dostatečně
nevyužívá. Tady vidím rezervy a zároveň obrovský potenciál vzhledem k tomu, že mladší
ročníky mají dostatek času a energie na rozvoj. A pokud mladí dostanou příležitost, dokáží
zkombinovat technologie s ověřenými postupy. Zároveň je dobré, aby měli mladí možnost si 
dojít pro radu, když budou mít zájem. Myslím, že zemědělství se může stát velice atraktivní
životní náplní.Představte vaší farmu.
Náš podnik vznikl v roce 1992 z prakticky nulového počátečního kapitálu jako rodinná farma,
na jejím chodu se podílím já spolu s manželkou. V současné době máme k dispozici 214 ha
zemědělské půdy v Novém Městě pod Smrkem, Ludvíkově a Hajništi. Všechny pozemky se
nachází v ANC oblastech. Hospodaříme v režimu ekologického zemědělství. Rodina žije v
zemědělském dvoře, jehož je farma součástí.
Hlavním směrem našeho hospodaření je živočišná výroba. V rekonstruovaném objektu jsme
původně chovali dojné stádo. V roce 2018 nás zasáhlo sucho, vývoj tržní ceny mléka nebyl
příznivý a také další faktory ovlivnili naše rozhodnutí zkončit s dojením a přeorientovat se na
chov krav bez tržní produkce mléka s kterým máme také zkušenosti. Právě v Hajništi máme
chov krav bez tržní produkce mléka plemene Charolais, plemenného býka masného plemene
pro odchov kvalitních telat a mladého skotu na maso. Rostlinná výroba slouží k výrobě krmiv.
Odbyt máme zajištěný prostřednictvím dlouhodobých obchodních vztahů. Mléko v kvalitě
bio bylo dodáváno do Mlékárny Poděbrady, kvalitní hovězí maso do místních jatek (Prošek,
Frýdlant), nyní spolupracujeme i s ostatními aktéry na trhu.
Farma je stabilizovaná a od roku 2005 se rozvíjí i díky projektům, předkládaným do PRV, jak
přímo, tak prostřednictvím místní akční skupiny (MAS Frýdlantsko, z. s.), jejímž je naše farma
aktivním členem. Projekty byly zaměřeny na zlepšení welfare chovaného skotu a zlepšování
odpadového hospodářství.
 
V čem tkví společenská zodpovědnost vašeho hospodaření?
Hospodaříme v území, které je charakterizováno jako sociálně vyloučená lokalita. Je zde
vysoká nezaměstnanost a proto zaměstnáváme osoby doporučené Úřadem práce s cílem
pomoci jim obnovit a upevnit pracovní návyky. Sociální znevýhodnění dané exekucemi a
jinými zátěžemi není překážkou. Základním předpokladem pro vznik pracovního poměru je
zájem o práci. Přispíváme tak k udržení pracovních míst na venkově. Dále přijímáme
absolventy místní Střední školy hospodářské a lesnické a umožňujeme jim získat nezbytnou
odbornou praxi.
Nové Město pod Smrkem leží v podhůří Jizerských hor, část katastru obce spadá do
velkoplošné chráněné oblasti a pramenná oblast je chráněna jako území CHOPAV. Zároveň je
území zatíženo dopady povrchové těžby hnědého uhlí v dolu Turow, který mění v celém
Frýdlantsku klimatické poměry, zvyšuje teplotu a snižuje výskyt srážek. Pro celé území
Frýdlantska je nutné hledat řešení, k němuž mohou přispívat i maximální úspory a zadržování
vody v krajině. Ekologické a šetrné zemědělské hospodaření je zde jednou z naléhavých
výzev. Svým provozem a důrazem na šetrnou péči o krajinu se snažíme přispět k řešení
tohoto problému.
 
Přes pozemky naší farmy vede historická poutní cesta. V Novém Městě pod Smrkem působí
okrašlovací spolek, jehož cílem je obnova této cesty a opravy drobných sakrálních památek.
Tento záměr podporujeme, umožňujeme realizaci těchto projektů na našich pozemcích a
poskytujeme potřebnou techniku např. pro zemní práce. Přispěli jsme finanční částkou na
opravu kostela v Ludvíkově, nejstaršího kostela na Frýdlantsku a významné památky zdejšího
kulturního dědictví.
V rámci Libereckého kraje jsem aktivními členy Regionální agrární rady, v národním měřítku
členem Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Jsme také aktivním členem
místní akční skupiny, která podporuje udržitelný rozvoj venkova, a zaměřujeme se v ní
zejména na sdílení zkušeností a komunikaci členů. Manželka Romana Zemanová je
předsedkyní MAS Frýdlantsko a zastupuje MAS z Libereckého kraje v Národní síti MAS ČR. Je
také členem Antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství a Monitorovacího výboru
PRV. Zasadila se o členství MAS Frýdlantsko ve Sdružení místních samospráv ČR, jehož cílem
je rozvoj venkova.
Aktivně spolupracujeme se Střední školou hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantě.
Poskytujeme prostor a odborné vedení pro stáže a odbornou praxi studentů a učňů,
podílíme se také na profesních a kulturních akcích školy. Podílíme se na opravách a údržbě
místních komunikací, poskytujeme obci pozemky na obecní cesty. Dlouhodobě podporujeme
místní spolek dobrovolných hasičů a mysliveckou jednotu a další aktivity v obci. Naši farmu
pravidelně navštěvují exkurze jak dětí z místních základních škol, tak např. z České
zemědělské univerzity. Naposledy jsme tu ve spolupráci s Českomoravským svazem
zemědělských podnikatelů pořádali workshop s exkurzí pro 60 studentů oboru farmář/ka.
V rámci generační obměny jsme jim nabídli, že jsme ochotni jim nabídnout zázemí i naše
vědomosti z oblasti dojeného skotu, pokud by se našel někdo, kdo by chtěl začít podnikat.
 
Jaký by byl vzkaz a jaké náměty byste adresovali našim a také evropským tvůrcům
zemědělské politiky?
…………………………………………..
Ze začátku bych poznamenal, že všechno už bylo řečeno i vymyšleno, a pokud má někdo
zemědělství přinést něco nového, ukázat nový pohled na věc a zároveň představu přenést do
funkčního celku, je třeba, aby tuto možnost měla mladá generace. Z mého pohledu je
aktuálně stěžejním tématem generační obměna, ale ne vždy si to tvůrci a bohužel i často
účastníci diskuzí uvědomují. Při generační obměně se potkává podnikání s emocemi a city,
což není vždy jednoduché vybalancovat a k tomu Vám ještě přichází mnoho pravidel (de
minimis, včasné nahlášení změn, propojenost subjektu, atd…), které je nutné dodržet. Proto
bych doporučil myslet i na to, že i zemědělec je jen člověk a v obrovském množství pravidel
se může ztratit.
Každá generace má své výzvy, nynější trápí zejména přístup k půdě, což je z pohledu
zemědělce základ. Vidíme, že umění není vyrobit, ale prodat. Jsme v době, kdy máme
neuvěřitelně mnoho příležitostí a technologií, které starší generace často dostatečně
nevyužívá. Tady vidím rezervy a zároveň obrovský potenciál vzhledem k tomu, že mladší
ročníky mají dostatek času a energie na rozvoj. A pokud mladí dostanou příležitost, dokáží
zkombinovat technologie s ověřenými postupy. Zároveň je dobré, aby měli mladí možnost si
 
dojít pro radu, když budou mít zájem. Myslím, že zemědělství se může stát velice atraktivní
životní náplní.

Vyhledávání

Kontakt

Ekologická farma Zeman Rozkošná 484
Nové Město pod Smrkem
46365

607574040